Расписание

   01 сентябрь 2017 ел

Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры _________________________ /И.И.Зиганшин/

КӨНДЕЗГЕ БҮЛЕК ШӘКЕРТЛӘРЕ ӨЧЕН

ДӘРЕСЛӘР ҖӘДВӘЛЕ

(2017-2018 уку елы)

Көн

1 нче сыйныф

2 нче сыйныф

3 нче сыйныф

ДҮШӘМБЕ

1

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

Фикх (муамалят) (Ильдар х-т)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

2

Фикх (ибадат) (Ильдар х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

3

Хадис (Равиль х-т)

Фикх (муамалят) (Ильдар х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

4

Хадис (Равиль х-т)

Усуль аль-фикх (Ильдар х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

5

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Обязанности имама (Рөстәм)

Тафсир (Равиль х-т)

СИШӘМБЕ

1

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Усуль аль-фикх (Ильдар х-т)

2

Фикх (ибадат) (Ильдар х-т)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

3

Таджвид (Ибрахим абый)

Арабский язык (ТК) (Хайдар

Тарих ат-ташри’г (Равиль х-т)

4

Таджвид (Ибрахим абый)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Улюм аль-Кур’ан (Равиль х-т)

5

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Мусталях альхадис (Равиль х-т)

ЧӘРШӘМБЕ

1

Фонетика ар.яз. (Хайдар х-т)

Фикх (муамалят) (Ильдар х-т)

Течения в Исламе (Рамиль х-т)

2

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

Акыйда (Рамиль х-т)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

3

Сира (Ильшат х-т)

Акыйда (Рамиль х-т)

Фикх (муамалят) (Ильдар х-т)

4

Акыйда (Рамиль х-т)

История Ислама (Ильшат х-т)

Фикх (муамалят) (Ильдар х-т)

5

Акыйда (Рамиль х-т)

История Ислама (Ильшат х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

6

Сира (Ильшат х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Течения в Исламе (Рамиль х-т)

ПӘНҖЕШӘМБЕ

1

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Обязанности имама (Рөстәм)

2

Фикх (ибадат) (Ильдар х-т)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

3

Фикх (ибадат) (Ильдар х-т)

Тафсир (Равиль х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

4

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Тафсир (Равиль х-т)

Усуль аль-фикх (Ильдар х-т)

5

Ахляк (Ибрахим х-т)

Мусталях альхадис (Равиль х-т)

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

6

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

Улюм аль-Кур’ан (Равиль х-т)

ҖОМГА

1

Арабский язык (ПК) (Хайдар)

История тат.народа (Наиль аб.)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

2

Татарский язык (Ильхам х-т)

История тат.народа (Наиль аб.)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

3

Татарский язык (Ильхам х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

История ислама России (Н.Т.)

4

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Татарская лит-ра (Ильхам х-т)

История ислама России (Н.Т.)

5

Таджвид (Ибрахим абый)

Татарская лит-ра (Ильхам х-т)

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

6

Ахляк (Ибрахим х-т)

Психол-я и педаг-ка (Ильхам)

Психол-я и педаг-ка (Ильхам)

ШИМБӘ

1

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Мусталях альхадис (Равиль х-т)

2

Арабский язык (ТК) (Хайдар)

Арабский язык (ПК) (Аяз х-т)

Хадис (Равиль х-т)

3

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

Хадис (Равиль х-т)

Хадис (Равиль х-т)

4

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

Хадис (Равиль х-т)

Основы права (Зульфат абый)

5

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

Основы права (Зульфат абый)

6

Кур’ан (Хифз) (Хайдар х-т)

ЗАВУЧ: __________ Аяз хәзрәт Мингалеев